Grafiska Sällskapet, Hornsgatan, Stockholm

Stacks Image 643645
Är medlem i Grafiska Sällskapet.
Hornsgatan 6 Stockholm

Deltog i Grafiska Sällskapets Temautställningar
"Glädjen" Grafiska Sällskapet 2022
"Måltid" Grafiska Sällskapet 2021
"Selfie" 25/5 - 16/6 2019
"Den hemlighetsfulla trädgården" 24/11 - 16/12 2018
"FIKA" 25/11 - 17/12 2017
"H2O" 27/5 – 18/6 2017
"VÄNNER" 28/5 – 16/6 2016,
"Midvinter" 28/11 – 16/12  2015
"Skogen" 23 nov - 15 dec 2013
Blandade bilder från samlingsutställningar Grafiska Sällskapet.
Allt material på min hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt © 2021 Kerstin Wellbro